2022. szeptember 17., szombat

Árnyékkormány

Na jó, a nagyon komoly árnyékkormány ötlet után akkor lássuk ki is ez a Feri, vagyis a Gyurcsány Feri.

2000-ben belépett az MSZP-be, 2003 májusa és 2004 szeptembere között a Medgyessy-kormány gyermek-, ifjúsági és sportminisztere volt. 2004-ben, a kormányzati ciklus közepén váltotta Medgyessy Pétert a miniszterelnöki székben (Wikipedia). Puccsal, amúgy. Szóval a semmiből előkerül egy régi harcostárs és alig 4 év után soron kívül átveszi a kormányrudat... Túl ügyes. Még annyit ide, hogy Gy. az üzleti szférában vitézkedett az első Orbán kormány idején, a számára is egyre nagyobb mozgástérrel kecsegtető szabad verseny közben nyilván magától jutott eszébe ennek a zseninek, hogy belépjen az MSZP-be, amely akkor már igencsak levitézlőben volt. Igen, így 10 év után. (Ugye tudja a nyájas olvasó, hogy Orbán 1989-ben Gyurcsányt nagyon tehetséges politikusnak nevezte?) 2006-ban kiszivárog egy teljesen fura, ráadásul tökéletesen MSZP idegen beszéd, amilyen jellegű szónoklat sem előtte sem utána nem került nyilvánosságra. Azóta sem derült ki, hogy ki tette ezt. A beszéd olyan részei, mint a „nem csináltunk semmit” vagy „hazudtunk éjjel-nappal” a la Örkény I. 1956, inkább egy jobboldali vádbeszéd elemei, semmint önkritikának betudható. Ilyen jellegű önkritika amúgy a bolsevizmus szellemiségétől is idegen.

2006-ot írunk. A semmiből előkerülő forradalmárok, legyengített rendőri védelem alatt álló tévészékház ostrom, spontán tömeges médiavisszhang, spontán országos tüntetések, fideszes torülése az eseményeknek. És, hogy a dolog még simább legyen, Ferink azzal fokozza az MSZP elleni gyűlöletet, hogy nem mond le még 4 évig. Ellenkezőleg, folyamatosan provokálja az embereket. Ide vonatkozik annak a tisztázása, hogy kinek állt érdekében (cui prodest) a tömegbe lövetni. Ráadásul a véres fejjel fotózkodó Mártiriusz úr is előkerült. Értékes részlet, hogy a tömegbe lövető rendőrfőnök Gergényi, a titkosszolga Pintér belügyminiszter üzlettársa. Pintér 2010-ben kijelentette, Gergényi nem bűnös a rendőrattakban.

Egy biztos, ha nincs Gyurcsány, Orbán sohasem szerez teljhatalmat 2010-ben. Ráadásul két elvesztett választás után az is kétséges volt, hogy Gyurcsány akciója nélkül egyáltalán képes lett volna-e győzni.

Gyurcsány azóta is féltett politikai kincs, akinek üzleti tevékenységéről 2010-óta érdekes módon semmit se hallani. Az idei választás előtt egy riporteri kérdésre egyenesen kijelentette, káosz lesz, ha nyernek. Program nélkül nekifutni a kampánynak, folyamatosan bokszzsák szerepet játszani, szó nélkül tűrni, hogy országos óriásplakátokon mocskolják, mindenesetre elég sajátos stratégia. De a leginkább elgondolkodtató, hogy a főispán és egyéb orbáni gumicsontok után, három évvel a választások előtt, Gyurcsány bejelenti egy árnyékkormány megalakítását… Van ennek bármiféle értelme Feri? - Igen van, ezért kapom a fizetésemet.

2022. június 20., hétfő

Mi a véleményem?

- A Fidesz kormány külpolitikája jó, belpolitikája rossz. Politikai alternatíva nincs, csak morális.
- A jelenlegi háborúban senkinek nincs igaza. A politika önálló szakma (tudomány), nem része sem az erkölcstannak, sem a filozófiának. Aki az igazságra kíváncsi, valahol ez utóbbiakban keresgéljen.
- A mai emberek egészségi állapotán sokat segítene a stresszmentesség és a vitaminok.
- A nemi szerepek nem felcserélhetők, mert nem a testben gyökereznek, hanem a szellemben ab ovo adottak. A feminizmus a nőből férfit csinált... volna, de mivel az lehetetlen, férfias nőt. A férfi jellemet az erősebb, vagyis a nő alakítja, ez esetben nőiessé, azaz férfiatlanná.
- A nevelésben van helye a fenyítésnek, ha az arányos, és időben érkezik. Egy neveletlen felnőtt nemcsak a környezetére teher, de saját maga számára is.
- A környezetet nem lehet megmenteni, mert akik ezt a világot vezetik, azokat a profit és a hatalom érdekli. A többi csak üres klisé.
- Az általános iskola felső tagozatában valamint a középiskolában filozófiatörténetet kellene tanítani és logikát.
- Ha valaki egy bizonyos területen tudós, ne gondolja, hogy egy másikon is az.
- Ha valaki mond valamit, azt fontold meg amit mond, ne azt, hogy ki mondja.
- Az idő eljár. Végül mindenki meghal, de csak azután, hogy mindent elveszített, amit korábban fontosnak tartott. Igen, végül a gyerekei és az unokái is meghalnak. Már ha voltak. Nincs reinkarnáció.
- Az ember egyedül van. Ha képes ezt az állapotot elfogadni, kellemes társalgó lesz mások számára. Aki azt hiszi, hogy a párkapcsolat az igazi lét, nem pedig a magány, az minden kapcsolatában csalódni fog. Az ember számára létezik a nagy Ő, de az Isten. Az ember, mint ember, az ember számára kevés.

2015. december 30., szerda

Rövid megjegyzések a létmódokról

A világ szellemi és anyagi létezőkből áll. Szellemi lények az angyalok és emberek, materiális lények pedig az állatok és a növények. A tiszta szellemeknek (angyalok) nincs testük, a pusztán materiális lényeknek nincs szellemük. Az ember olyan szellemi lény, amely materiális testével az anyagi világban él. A szellem romolhatatlan, mert egyszerű (nem tud elemekre bomlani) az anyag viszont összetett, így változik, szétesik.

A tiszta szellemeknek nincsenek ösztöneik, tökéletesen szabadok. Az állatok alá vannak vetve az ösztönök determinációinak. Ezek maradéktalanul meghatározzák, irányítják őket, így nem marad lehetőségük a szabad cselekvésre. Az állatok nem változnak (nincs történelmük), legfeljebb evolúciós módosulás figyelhető meg rajtuk hosszú idő alatt. Ez a változás akaratuktól független. Az ember ösztönei nem nyújtanak tökéletes motivációt a cselekvéshez. A fennmaradó részt, azaz problémákat a szellemnek kell megoldania. Az ember az ösztönök felől nézve tökéletlen állat (animal rationale), a szellem felől nézve pedig olyan szabad lény, akit döntéseiben az ösztönei befolyásolnak.

Az állatok teste tökéletesen megfelel sajátos létmódjuknak. Az ember teste olyan, amely a legszabadabb cselekvést teszi lehetővé a szellem számára. Mindenre alkalmas, de igazából semmiben sem tökéletes, épp univerzalitása miatt. Az ember ennélfogva csakis emberi testben képes megszületni (nincs reinkarnáció)*. Ha léteznének értelmes (azaz szellemi) földönkívüli lények, azok nagy valószínűséggel emberi testben élnének, mert a szellem anyagi létmódja mindig tökéletesen tükrözi annak szabadságát. Ez pedig az emberi testben mutatkozik meg fizikailag.

----------
* Az ember-állat reinkarnációt cáfolom itt. De mivel a reinkarnációs tan ab ovo tartalmazza az ember-állat r.-t, ez a következtetés implicite az ember-ember reinkarnációt is cáfolja.