2023. szeptember 20., szerda

Tehetetlenül nézem

a kormány oktatásügy iránti el nem kötelezettségét. Egy biztos, ez tudatos népirtás, hiszen hogy szól a klasszikus definíció: ha ki akarsz irtani egy népet, vágd el a gyökereit. Ugyanakkor a tüntetések is vergődések. Mint amikor a szopósegeret odavetik a hüllőnek. Ösztönösen menekül, de nem tudja merre. Ha én visszagondolok milyen tanáraim voltak és ők milyen mértékben határozták meg a felfogásomat, akkor azt mondhatom, nem ez lennék, ha nem ők lettek volna, ott és akkor...

Nos kik ők, akiknek sokat köszönhetek. Tanárok: Ehmann Péter fizikus, csillagász, Bolberitz Pál filozófus, Szentkirályi Zoltán művészettörténész, Szamosváry József festőművész, Zalakovács József grafikus, festőművész, Puhl Antal építész, Ferencz István építész, Galambos Iván filozófus. Nélkülük tehát nem az lennék, aki vagyok.

2023. augusztus 10., csütörtök

Pad

Miért van egyre kevesebb pad a köztereinken? Talán mert a pad egy közösségi tér. És valakiknek nem tetszenek az offline közösségi terek. De a padban van egy adag szigeti emlék, Arany János és Tóth Árpád, a megpihenés és a polgári idill. Hozzátartoznak a magas, öreg fák és mindaz ami ellentéte ennek a mai világnak. A pad a pihenésé is. A szupermarketek öngólt rúgnak azzal, hogy nem helyeznek padokat az áruházaikba, mert a pad a pihenésé is. Több pihenés, több vásárlás. Ezt az alapvető igazságot mégis felülírja valami sajátos politikai érdek...2022. szeptember 17., szombat

Árnyékkormány

Na jó, a nagyon komoly árnyékkormány ötlet után akkor lássuk ki is ez a Feri, vagyis a Gyurcsány Feri.

2000-ben belépett az MSZP-be, 2003 májusa és 2004 szeptembere között a Medgyessy-kormány gyermek-, ifjúsági és sportminisztere volt. 2004-ben, a kormányzati ciklus közepén váltotta Medgyessy Pétert a miniszterelnöki székben (Wikipedia). Puccsal, amúgy. Szóval a semmiből előkerül egy régi harcostárs és alig 4 év után soron kívül átveszi a kormányrudat... Túl ügyes. Még annyit ide, hogy Gy. az üzleti szférában vitézkedett az első Orbán kormány idején, a számára is egyre nagyobb mozgástérrel kecsegtető szabad verseny közben nyilván magától jutott eszébe ennek a zseninek, hogy belépjen az MSZP-be, amely akkor már igencsak levitézlőben volt. Igen, így 10 év után. (Ugye tudja a nyájas olvasó, hogy Orbán 1989-ben Gyurcsányt nagyon tehetséges politikusnak nevezte?) 2006-ban kiszivárog egy teljesen fura, ráadásul tökéletesen MSZP idegen beszéd, amilyen jellegű szónoklat sem előtte sem utána nem került nyilvánosságra. Azóta sem derült ki, hogy ki tette ezt. A beszéd olyan részei, mint a „nem csináltunk semmit” vagy „hazudtunk éjjel-nappal” a la Örkény I. 1956, inkább egy jobboldali vádbeszéd elemei, semmint önkritikának betudható. Ilyen jellegű önkritika amúgy a bolsevizmus szellemiségétől is idegen.

2006-ot írunk. A semmiből előkerülő forradalmárok, legyengített rendőri védelem alatt álló tévészékház ostrom, spontán tömeges médiavisszhang, spontán országos tüntetések, fideszes torülése az eseményeknek. És, hogy a dolog még simább legyen, Ferink azzal fokozza az MSZP elleni gyűlöletet, hogy nem mond le még 4 évig. Ellenkezőleg, folyamatosan provokálja az embereket. Ide vonatkozik annak a tisztázása, hogy kinek állt érdekében (cui prodest) a tömegbe lövetni. Ráadásul a véres fejjel fotózkodó Mártiriusz úr is előkerült. Értékes részlet, hogy a tömegbe lövető rendőrfőnök Gergényi, a titkosszolga Pintér belügyminiszter üzlettársa. Pintér 2010-ben kijelentette, Gergényi nem bűnös a rendőrattakban.

Egy biztos, ha nincs Gyurcsány, Orbán sohasem szerez teljhatalmat 2010-ben. Ráadásul két elvesztett választás után az is kétséges volt, hogy Gyurcsány akciója nélkül egyáltalán képes lett volna-e győzni.

Gyurcsány azóta is féltett politikai kincs, akinek üzleti tevékenységéről 2010-óta érdekes módon semmit se hallani. Az idei választás előtt egy riporteri kérdésre egyenesen kijelentette, káosz lesz, ha nyernek. Program nélkül nekifutni a kampánynak, folyamatosan bokszzsák szerepet játszani, szó nélkül tűrni, hogy országos óriásplakátokon mocskolják, mindenesetre elég sajátos stratégia. De a leginkább elgondolkodtató, hogy a főispán és egyéb orbáni gumicsontok után, három évvel a választások előtt, Gyurcsány bejelenti egy árnyékkormány megalakítását… Van ennek bármiféle értelme Feri? - Igen van, ezért kapom a fizetésemet.

2022. június 20., hétfő

Mi a véleményem?

- A Fidesz kormány külpolitikája jó, belpolitikája rossz. Politikai alternatíva nincs, csak morális.
- A jelenlegi háborúban senkinek nincs igaza. A politika önálló szakma (tudomány), nem része sem az erkölcstannak, sem a filozófiának. Aki az igazságra kíváncsi, valahol ez utóbbiakban keresgéljen.
- A mai emberek egészségi állapotán sokat segítene a stresszmentesség és a vitaminok.
- A nemi szerepek nem felcserélhetők, mert nem a testben gyökereznek, hanem a szellemben ab ovo adottak. A feminizmus a nőből férfit csinált... volna, de mivel az lehetetlen, férfias nőt. A férfi jellemet az erősebb, vagyis a nő alakítja, ez esetben nőiessé, azaz férfiatlanná.
- A nevelésben van helye a fenyítésnek, ha az arányos, és időben érkezik. Egy neveletlen felnőtt nemcsak a környezetére teher, de saját maga számára is.
- A környezetet nem lehet megmenteni, mert akik ezt a világot vezetik, azokat a profit és a hatalom érdekli. A többi csak üres klisé.
- Az általános iskola felső tagozatában valamint a középiskolában filozófiatörténetet kellene tanítani és logikát.
- Ha valaki egy bizonyos területen tudós, ne gondolja, hogy egy másikon is az.
- Ha valaki mond valamit, azt fontold meg amit mond, ne azt, hogy ki mondja.
- Az idő eljár. Végül mindenki meghal, de csak azután, hogy mindent elveszített, amit korábban fontosnak tartott. Igen, végül a gyerekei és az unokái is meghalnak. Már ha voltak. Nincs reinkarnáció.
- Az ember egyedül van. Ha képes ezt az állapotot elfogadni, kellemes társalgó lesz mások számára. Aki azt hiszi, hogy a párkapcsolat az igazi lét, nem pedig a magány, az minden kapcsolatában csalódni fog. Az ember számára létezik a nagy Ő, de az Isten. Az ember, mint ember, az ember számára kevés.

2015. december 30., szerda

Rövid megjegyzések a létmódokról

A világ szellemi és anyagi létezőkből áll. Szellemi lények az angyalok és emberek, materiális lények pedig az állatok és a növények. A tiszta szellemeknek (angyalok) nincs testük, a pusztán materiális lényeknek nincs szellemük. Az ember olyan szellemi lény, amely materiális testével az anyagi világban él. A szellem romolhatatlan, mert egyszerű (nem tud elemekre bomlani) az anyag viszont összetett, így változik, szétesik.

A tiszta szellemeknek nincsenek ösztöneik, tökéletesen szabadok. Az állatok alá vannak vetve az ösztönök determinációinak. Ezek maradéktalanul meghatározzák, irányítják őket, így nem marad lehetőségük a szabad cselekvésre. Az állatok nem változnak (nincs történelmük), legfeljebb evolúciós módosulás figyelhető meg rajtuk hosszú idő alatt. Ez a változás akaratuktól független. Az ember ösztönei nem nyújtanak tökéletes motivációt a cselekvéshez. A fennmaradó részt, azaz problémákat a szellemnek kell megoldania. Az ember az ösztönök felől nézve tökéletlen állat (animal rationale), a szellem felől nézve pedig olyan szabad lény, akit döntéseiben az ösztönei befolyásolnak.

Az állatok teste tökéletesen megfelel sajátos létmódjuknak. Az ember teste olyan, amely a legszabadabb cselekvést teszi lehetővé a szellem számára. Mindenre alkalmas, de igazából semmiben sem tökéletes, épp univerzalitása miatt. Az ember ennélfogva csakis emberi testben képes megszületni (nincs reinkarnáció)*. Ha léteznének értelmes (azaz szellemi) földönkívüli lények, azok nagy valószínűséggel emberi testben élnének, mert a szellem anyagi létmódja mindig tökéletesen tükrözi annak szabadságát. Ez pedig az emberi testben mutatkozik meg fizikailag.

----------
* Az ember-állat reinkarnációt cáfolom itt. De mivel a reinkarnációs tan ab ovo tartalmazza az ember-állat r.-t, ez a következtetés implicite az ember-ember reinkarnációt is cáfolja.