2010. július 29., csütörtök

boldog, midőn elhatározza szívében

„Boldog az ember, kinek segítsége tőled vagyon, midőn elhatározza szívében, hogy fölmegy a könnyek völgyén át a helyre, melyet az Úr rendelt.” (Zsolt 83,6-7 – Vulgata, LXX rulez)

:: Beatus vir cujus est auxilium abs te, ascensiones in corde suo disposuit in valle lacrimarum, in loco quem posuit. ::

Midőn elhatározza szívében, hogy fölmegy, már boldog. Mert az Úr ereje lesz beteljesítője följutásának. Az a boldog, akit az Úr megsegít midőn elhatározza. Ám az Úr mindenkit megsegít, aki elhatározza. Nincs hozzá ereje, épp ezért boldog, hogy megsegíti az Úr. Csak el kell határoznia és már megy is. Az elhatározáshoz nem kell erő, csak akarat, szeretet és bátorság. Az erőt az Úr adja annak, aki van olyan bátor, hogy elhatározza. A könnyek völgyén át kell fölmenni. Ezért kell hozzá akarat és bátorság.

-------------------

Megjegyzés: A Vulgata és a Nova Vulgata, a katolikus egyház hivatalos (latin nyelvű) Szentírásai e sorok tekintetében a Septuaginta (LXX) szövegét követik nem pedig a hébert. A forgalomban lévő magyar nyelvű katolikus bibliafordítások ellenben a héber változatot hozzák („Boldog az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül. Ha végigvonul a Baka-völgyön át, az a források völgyévé változik”). Sajnos egyedüliként csak a klasszikus Káldi Szentírás tolmácsolja a Vulgata szövegét, ugyanakkor ez már nem hozzáférhető a nagyközönség számára. Talán nem véletlen ezért, hogy az egyház hivatalos nyelve továbbra is a latin. Bár egyházunkon belül sokan úgy tesznek, mintha erről megfeledkeztek volna.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése