2010. október 8., péntek

az Egyház tanítása a házasság és a szüzesség viszonyáról

A Katolikus Egyház Katekizmusa:

1618 Krisztus az egész keresztény élet középpontja. A vele való kapcsolat megelőz minden más, családi vagy társadalmi kapcsolatot. Az Egyház kezdete óta voltak férfiak és nők, akik lemondtak a házasság nagy javáról azért, hogy kövessék a Bárányt, bárhova megy, az Úr dolgaival törődjenek, neki akarjanak tetszeni, és elébe menjenek az érkező vőlegénynek. Maga Krisztus meghívott egyeseket, hogy abban az életformában kövessék Őt, melyet Ő maga élt eléjük […]

1619 A mennyek országáért vállalt szüzesség a keresztségi kegyelem kibontakozása, a Krisztussal való kapcsolat elsődlegességének és az ő visszatérésére való éber várakozásnak hatalmas jele, olyan jel, mely arra is emlékeztet, hogy a házasság ehhez a világhoz tartozik, mely elmúlik. (kiemelés tőlem – O. L.)


Schütz Antal: Dogmatika I-II., SzIT, 1937, II., 624. (vö. Előd István: Katolikus dogmatika, SzIT, 1983, 611.):

A szűzi állapot kiválóbb a házas állapotnál. Hittétel. […] A trentói zsinat szerint „ki van közösítve, aki azt állítja, hogy a házas állapotot fölébe kell helyezni a szűzi állapotnak vagy a celibátusnak, és hogy nem jobb és boldogabb dolog szüzességben vagy celibátusban maradni, mint házasságra lépni” [DH 1810]. A tétel helyes méltatása végett észbe kell venni, hogy a zsinat határozatában állapotok és nem személyek vannak összehasonlítva […]


DH 3911-3912: [XII. Piusz] A „Sacra virginitas” körlevél, 1954. március 25.
Kiadva: AAS 46 (1954) 175k.

A házasság és a szüzesség értékelése

3911 Legutóbb szomorú szívvel kárhoztattuk azoknak a véleményét, akik addig az állításig merészkedtek, hogy egyedül a házasság képes az emberi személy természetes fejlődését és kellő tökéletességét biztosítani. Némelyek ugyanis azt állítják, hogy a házasság szentségében a szentséget létrehozó cselekményen át kapott isteni kegyelem oly mértékben szenteli meg a házasélet gyakorlását, hogy az egyes lelkek Istennel való összekapcsolódásának hatékonyabb eszköze lesz, mint maga a szüzesség, minthogy a keresztény házasság szentség, a szüzesség pedig nem az.

Ezt a tanítást tévesnek és károsnak jelentjük ki. Igaz ugyan, hogy ez a szentség a jegyeseknek isteni kegyelmet ad ahhoz, hogy házastársi kötelességeiket szentül teljesítsék; és meg is erősíti a kölcsönös szeretet kapcsolatát, amelyben ők egymáséi lesznek; mégsem arra rendeltetett, hogy a házasélet gyakorlását mintegy eszközzé tegye, amely önmagában véve alkalmasabb a jegyesek lelkének a szeretet szálaival Istenhez való kapcsolására. Ezzel szemben Pál apostol azzal, hogy elismeri a házastársaknak azt a jogát, hogy a házasélet gyakorlásától az imádsággal való foglalkozás érdekében egy időre tartózkodjanak [vö. 1 Kor 7,5], nemde azért teszi ezt, mert az ilyen önmegtartóztatás szabadabbá teszi annak a lelkét, aki magát a mennyei dolgokra és az Isten előtti könyörgésekre akarja adni?

3912 Ezért nem állítható komolyan az, mint némelyek hiszik, hogy a „kölcsönös segítség”, amelyet a jegyesek a keresztény házasságban keresnek, tökéletesebb segédeszköz az egyéni megszentelődéshez, mint a szüzek és a nőtlenek úgynevezett szívbeli magánya. Mert bár azok, akik a tökéletes tisztaság életmódját választották, az ilyen emberi szeretetről lemondtak, mindazonáltal ebből az okból még nem állítható, hogy emiatt emberi személyiségüket mintegy erőtlenné és kifosztottá tették. Magától a mennyei ajándékok Osztogatójától kapnak ugyanis olyan szellemi kincset, amely a házastársak egymásnak adott „kölcsönös segítségét” mérhetetlenül felülmúlja.

4 megjegyzés:

 1. Nem értem, hogy Balás Béla fő-anti-katolikus miért reagált nyilvánosan egy zártkörű listán elhangzottakra. Nem tud ott válaszolni...? Mi ez, büntetés?! Elhatárolódom Balás Bélától és az általa megvédett eretnekségtől! Önként le kellene mondania, és hátralévő életében a katolikus egyház ellen elkövetett bűneiért vezekelnie. Egyszer mindenki meghal...

  VálaszTörlés
 2. A téma komolyságához visszatérve...
  Köszönöm szépen Levente atya! Nagyon fontos gondolatok! A héten sokszor gondolkoztam a házasság - szüzesség kérdésén és idézeteiddel magyarázatot adtál! A trentói zsinat óta ez az álláspont...kár, hogy csak most és csak Tőled hallom. A nyilvánosság más fórumairól hallatszodó üzenetek valahogy másképp szólnak, nem ennyire egyértelműen és világosan. Ezért is Köszönöm!

  VálaszTörlés
 3. Valóban, ez így kerek. Igykeztem mindennemű szubjektivizmus nélkül csak az egyház tanítását tolmácsolni, mivel úgy gondolom, hogy a paptól ezt várják a hívek. Igazából mindegy, hogy melyik zsinat vagy melyik pápa fogalmazott meg egy bizonyos tanítást, ha az egyház valamit dogmának tekint - márpedig a "hittétel" szó ezt jelenti -, akkor azt, ha tetszik, ha nem, minden katolikusnak el kell fogadnia (vö. http://lexikon.katolikus.hu/D/dogma.html).

  VálaszTörlés
 4. És a Tanítást megerősítik szentek tapasztalatai is. Az említett szellemi kinccsel illetve mennyei ajándékokkal kapcsolatban Szent Ágoston ilyenképpen fogalmaz:

  "Azt képzeltem, hogy nagyon is szerencsétlen leszek, ha asszonyi ölelés híján kell élnem. Nem gondoltam rá, hogy a te könyörületességed gyógyulást nyujthat e betegségben, mert soha még nem tapasztaltam könyörületességedet. Azt hittem, hogy az önmegtartóztatás saját erőnk kérdése, s nem tudtam, ami írva vagyon: senkiben sem lehet önmegtartóztatás, ha nem te adod néki. Bizonyára megadtad volna nékem, ha szívem mélyén sóhajjal ostromoltam volna füledet, s ha szilárd hittel minden gondomat beléd vetettem volna."

  (Szent Ágoston: Vallomások, Hatodik könyv, XI.20.)

  VálaszTörlés