2010. december 25., szombat

Éljen Mária országa! /E. Pacelli

Egy – mára sajnos – letűnt kor emlékei: korabeli filmhíradó részletek a XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról (Budapest, 1938. május 25-29)Program: V. 23. hétfőn érkezett vonattal a Keleti pályaudvarra Eugenio Pacelli pápai legátus […] V. 25. szerda, […] szentmise a Hősök terén 100.000 részvevővel, Serédi Jusztinián és Hóman Bálint szavai után a Legátus mondott ünnepi beszédet; […] V. 26. Áldozócsütörtök, 10.00: Verdier párizsi bíboros érsek szentmisét mutatott be a Hősök terén 150.000 gyermek, s kb. ugyanennyi kísérő részvételével; […] Este a Dunán hajókörmenet hódolt az Oltáriszentség előtt: a körmenetet vezető hajón nagy, világító kereszt volt, e hajó melletti 2 gőzösön egy-egy hatalmas gyertya; utánuk a Leányfalu személyszállító 50 harsonással az orrán, a hajón szerzetesnők, mögötte a József főhg-hajó az egyh. férfiakkal, tatján 40 dalmatikás kispap turibulummal, s utánuk a Szt. István gőzösön az Oltáriszentség. Mögötte a Zsófia-jacht, majd a Juiter- és a Linz-gőzös a polg. és katonai előkelőségekkel. A körmenet a pesti Duna-ágon haladt É felé. A parton fáklyás leventék, a Margit-sziget partján cserkészek sorfala állt, a sziget csúcsában hatalmas máglya égett. A Margit-sziget megkerülése után a budai ágban jött vissza a körmenet, az Eötvös térnél a Legátus szentségi áldást adott a parton lévő százezrekre, majd a Horthy Miklós-hídnál (2003: Petőfi-híd) megfordulva visszatért a körmenet az Eötvös térhez. A körmenet éjféltájt ért véget. - V. 27. péntek, […] Éjszaka 150.000 férfi szentségimádása a Hősök terén; Csávossy Elemér SJ elmélkedésére hitvalló akklamációkkal válaszoltak; éjfélkor Goma y Thomas sp. prímás szentmiséje és a jelenlévők szentáldozása. […] V. 29. vasárnap: reggel az Ünnepi csarnokban 25.000 KALOT-ifjú tartott gyűlést, Marschall Ferenc v. földművelésügyi min. és Kerkai Jenő SJ szólt a jelenlévőkhöz, akik innen átvonultak a Hősök terére a szentmisére (10.00), melyen kb. 500.000 ember vett részt. A Legátus vezette szentmise végén rádión keresztül maga XI. Piusz pápa köszöntötte és áldotta meg a résztvevőket. 15.00: a bazilikától szentségi körmenet indult a Hősök terére, ahol 18.00-kor kezdődött a záró ájtatosság. A sokaság a zuhogó eső ellenére mindvégig kitartóan ünnepelt. - V. 30. hétfő: A Legátus szentmiséjével megnyitották a Szt. István-évet; Serédi prímás fölajánlotta az országot Jézus Szentséges Szívének; a Szent Jobbot kivitték a Hősök terére, ahonnan az aranyvonaton megkezdte országjárását: első állomása Esztergom volt, ahová a Legátus és a kongresszusra jött főpapok is elkísérték. - V. 31., kedd, 18.00: a Keleti pályaudvarról a Legátus visszaindult Rómába. (Katolikus Lexikon – http://lexikon.katolikus.hu/)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése