2011. június 9., csütörtök

Pinke József (1916-1983)

Anyai nagy-nagybátyám (nagymamám fivére) Pinke József életrajza röviden (részlet a püspöki körlevélből 1251/1983 – köszönet érte Mózessy Gergelynek):

Pinke József Nagykanizsán született 1916. december 19-én. A szemináriumot Székesfehérvárott végezte, Lajos püspök atyánk itt szentelte pappá, 1940. június 16-án. Fiatalos buzgósággal indult az Úr szőlőjébe. Káplánként Sárbogárdon kezdte a lelkipásztori munkát, 1943-tól Pomázon volt hitoktató, majd 1944-től újra káplán Tökölön. 1945-től Szigetszentmiklóson, 1948-tól Tordason lelkész, majd 1949-től Gyúrón adminisztrátor. 1953-ban került Sárszentmihályra, ahol 1981-ig, betegszabadságáig működött. 1983. április 1-től került nyugdíjba. Betegszabadságát és nyugdíjas idejét a székesfehérvári papi otthonban töltötte, ahol a betegápoló kedves nővérek nagy odaadással ápolták türelemmel viselt betegségében. 1983. december 13-án - szentségekkel ellátva - hosszas betegség után adta vissza papi lelkét Teremtőjének. Végrendeletében bőkezűen emlékezett meg a Székesfehérvári Egyházmegyéről, amelynek papja volt, s amelyben szolgálta az Urat és a reábízott híveket. Szeretettel foglaljuk imáinkba és ajánljuk fel érte a két szentmisét.

***

Köszönjük azon áldozópapok helytállását, akik a kommunista rezsim idején, megvetve a kollaboráció útján elnyerhető talmi dicsőséget, halálukig ilyen kis falvak plébánosai maradtak. Isten áldja meg őket az örök élettel!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése