2011. szeptember 7., szerda

százezer hívő

kísérte az országos katolikus nagygyűlés alkalmából a hercegprímás vezetésével megtartott eucharisztikus körmenetet.Más világ. A dolgok rendben voltak. Az emberek gondolkodtak, nemcsak máról holnapra éltek mint az állatok. Az iskolákban nem volt kismillió értelmetlen fakultáció, viszont a diákok tanultak latint, logikát, filozófiát, jártak hittanra és ott felkészült papok adták elő nekik skolasztikus rendszerességgel az élet nagy kérdéseire adekvát választ adó teológiai és hitvédelmi ismereteket. Házasságok köttettek és azok a sírig tartottak. 4-5-6-7 gyermek született ezekből a frigyekből: egy az apáért egy az anyáért egy a hazáért egy pedig az egyházért. A többi az élet ajándékáért hálás ember nagyvonalú ajándéka volt a teremtő Istennek.