2012. március 24., szombat

mens sana in corpore sano

A mai idők testkultuszát nézve Iuvenalis római költőt idézhetjük; minél többször és főleg helyesen: "orandum est ut sit mens sana in corpore sano", vagyis "imádkozni kell, hogy ép testben ép értelem legyen".2012. március 18., vasárnap

Chopin

Szegény anyám csak egy dalt zongorázik.

Egy árva dalt. Azt veregeti folyton, és megbicsaklik elefántcsont ujja a fekete-fehér elefántcsonton. És elfelejti, próbálgatja egyre, és szállni vágy, mint vérző sas a hegyre, mert szállni tudna, szállni és röpülni, de visszahúzza újra ezer emlék. Ezt zongorázta kisleány-korában, s mikor apuskával egymást szerették. Ezt próbálgatta, amikor születtem, és megtanulta, elfeledte csendben. Jaj, mennyi vágy van benne, hosszu évek. Egy szürke dalban egy szent, szürke élet. Hogy össze nem rogy a szobánk alatta, hogy össze nem rogy menten, aki hallja. E dalban az ő ifjusága halt el, s a semmiségbe hervadt vissza, mint ő. Kopog-kopog a rossz, vidéki valcer, és fáj és mély, mint egy Chopin-keringő.2012. március 16., péntek

primas Hungariae

Voltak a magyar történelemben prímások, akik olyan krisztusi értékeket tartottak fontosnak, mint áldozat, önfeláldozó szeretet, hazájuk javát pedig hősies odaadással munkálták. És sajnos voltak olyanok is, akik a karrier oltárán égették fel azt, amit a szentmiseáldozat oltárán kellett volna. Előbbiek tudták mi az igazán fontos és azt is tették. Az utóbbiakról nem tudni mi motiválta őket klerikusként. Isten bizonyára irgalmas volt hozzájuk...