2015. december 30., szerda

Rövid megjegyzések a létmódokról

A világ szellemi és anyagi létezőkből áll. Szellemi lények az angyalok és emberek, materiális lények pedig az állatok és a növények. A tiszta szellemeknek (angyalok) nincs testük, a pusztán materiális lényeknek nincs szellemük. Az ember olyan szellemi lény, amely materiális testével az anyagi világban él. A szellem romolhatatlan, mert egyszerű (nem tud elemekre bomlani) az anyag viszont összetett, így változik, szétesik.

A tiszta szellemeknek nincsenek ösztöneik, tökéletesen szabadok. Az állatok alá vannak vetve az ösztönök determinációinak. Ezek maradéktalanul meghatározzák, irányítják őket, így nem marad lehetőségük a szabad cselekvésre. Az állatok nem változnak (nincs történelmük), legfeljebb evolúciós módosulás figyelhető meg rajtuk hosszú idő alatt. Ez a változás akaratuktól független. Az ember ösztönei nem nyújtanak tökéletes motivációt a cselekvéshez. A fennmaradó részt, azaz problémákat a szellemnek kell megoldania. Az ember az ösztönök felől nézve tökéletlen állat (animal rationale), a szellem felől nézve pedig olyan szabad lény, akit döntéseiben az ösztönei befolyásolnak.

Az állatok teste tökéletesen megfelel sajátos létmódjuknak. Az ember teste olyan, amely a legszabadabb cselekvést teszi lehetővé a szellem számára. Mindenre alkalmas, de igazából semmiben sem tökéletes, épp univerzalitása miatt. Az ember ennélfogva csakis emberi testben képes megszületni (nincs reinkarnáció)*. Ha léteznének értelmes (azaz szellemi) földönkívüli lények, azok nagy valószínűséggel emberi testben élnének, mert a szellem anyagi létmódja mindig tökéletesen tükrözi annak szabadságát. Ez pedig az emberi testben mutatkozik meg fizikailag.

----------
* Az ember-állat reinkarnációt cáfolom itt. De mivel a reinkarnációs tan ab ovo tartalmazza az ember-állat r.-t, ez a következtetés implicite az ember-ember reinkarnációt is cáfolja.